20 mei, 12 juni KSG dienst

Beste allemaal,
Zoals bekend is op zondag 12 juni de KSG dienst. Ditmaal op ons schoolplein! Iedereen is van harte welkom. Om 10:00 uur beginnen we, maar u bent van tevoren natuurlijk al welkom. We vragen van u het volgende:
- U mag zelf een kleedje en/of stoeltjes meenemen. Zoek een mooi plekje uit op het plein en ga daar lekker zitten. We hanteren niet de traditionele 'busopstelling.' We willen juist wat meer een picknick-achtige setting creëren. De kinderen gaan dus niet als groep bij elkaar zitten, maar zitten bij hun ouders. 
- Er komt een lange koffie/thee/limonade tafel voor naderhand. We willen iedereen vragen iets lekker te maken en dit de zondag mee te nemen voor op de koffietafel. De koffie/, thee en limonade regelen wij. 
- Wellicht handig dat u zelf bekers, bordjes en bestek meeneemt. Dit voorkomt een hoop afval. 

Nogmaals: iedereen is van harte welkom! Neem pake, beppe en andere belangstellenden zeker mee. Tot dan! 

Hartelijke groet,
Team IKC de Skeakel
Dominee Evert Jan Hefting