27 mei, Avond4daagse

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Van maandag 13 juni t/m donderdag 16 juni a.s. wordt er weer een avondvierdaagse georganiseerd in Franeker.
Omdat er in Sexbierum - Pietersbierum geen avondvierdaagse wordt georganiseerd, vindt u het misschien leuk om met uw kind(eren) aan te sluiten bij Franeker.

Voor meer informatie, kijk op https://www.franekeractueel.frl/nieuws/we-mogen-weer-avondvierdaagse-franeker/

Het zou leuk zijn als er met één of meerdere groepen vanuit Sexbierum meegelopen wordt!