17 augustus, We gaan weer naar school!

Nog iets minder dan een week en dan gaat de school weer open! Voor de één een 'jammer' voor de andere misschien wel blijdschap. Hoe dan ook, we gaan ervoor om er met elkaar een mooi jaar van te maken. 

We hebben dit jaar wederom weer enkele klassen, behalve groep 1-2. Er komen in de loop van het jaar behoorlijk wat kinderen bij in groep 1. Zelf zoveel dat we niet genoeg hebben aan de klassen die we nu hebben. We gaan nu al op zoek naar hoe we dit gaan organiseren. 
We gaan zsm kijken hoe we de inloop van groep 1  en 2 kunnen gaan organiseren waarbij ouders ook weer eens de school in kunnen. 

Er staan dit jaar ons weer een hoop dingen te wachten;
- inrichten van het leerplein
- inzet op de ontwikkeling van executieve functies
- ons onderwijs in lezen en rekenen optimaliseren
- verder ontwikkelen van de IKC
- etc.

En daarnaast zullen we vast nog wat te maken hebben met corona, al worden de regels gelukkig steeds soepeler. 

Ook gaan we al gauw op schoolreis! Omdat deze afgelopen jaar niet doorgingen, hebben we deze verplaatst naar het begin van dit schooljaar. Via de leerkracht van uw kind krijgt u informatie t.z.t.

Sinds 1 mei heb ik IKC de Skeakel te Sexbierum onder mijn hoede, maar ook nog steeds CBS Mooitaki in Beetgummermolen. Dit houdt in dat ik voornamelijk op maandag, woensdag en donderdag op school zal zijn. Niettemin, via de mail ben ik altijd te bereiken. Daarnaast is juf Yldau een dag in de week beschikbaar voor allerhande zaken. Ook met haar kunt u contact opnemen, mocht er wat zijn. y.wiersma@cbo-nwf.nl 

Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe waarbij we het belang van het kind voorop zetten. Van de leerkracht van uw kind ontvangt ook vast ook nog de nodige informatie. 

Met hartelijke groet,
Tim Zasburg - Directeur IKC de Skeakel