5 juli, Briefjes sponsorloop

Beste allemaal,
Vandaag hebben de kinderen hun sponsorbriefjes meegekregen voor de laatste schooldag. 
Op donderdag 14 juli, laatste schooldag, gaan de kinderen op het sportveld rondjes lopen om zo geld op te halen voor het nieuwe MFA. U wordt gevraagd of u uw kind wil sponsoren, ook mogen de kinderen bij anderen langs. Er kan een bijdrage per rondje gedaan worden, of een vast bedrag. 

Op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli in de ochtend komen de kinderen het geld ophalen. Ook mag u direct al het geld geven (als een vast bedrag doet). 

Al het opgehaalde geld komt ten goede aan MFA. Daarnaast bent u donderdag de 14e natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen we deze graag.

Met hartelijke groet,
Team IKC de Skeakel