29 september, Oud papier

Afgelopen weekend is door ouders van groep 2 en 3 het oud-papier opgehaald. De opbrengst hiervan van 11.600 kg! We hopen binnenkort te vernemen wat dat betekent voor opbrengst. Vanaf hier willen we graag de ouders bedanken die hiervoor hun vrije zaterdagochtend hebben ingeleverd om dit te doen; Dank jullie wel!

Hartelijke groet,
Team IKC de Skeakel en kinderen