3 november, Verscherpte maatregelen ivm corona

Ongetwijfeld dat u iets heeft meegekregen van de persconferentie van gisteravond. De regels worden weer aangescherpt en dat heeft dus ook effect voor onze IKC. We vinden dit erg jammer, zeker omdat we het binnen laten van ouders nog maar net weer hadden opgestart. Niettemin, de regels vanuit de overheid zijn leidend voor ons. Als IKC voeren we daarom vanaf maandag 8 november weer het volgende beleid in;
- Ouders mogen niet meer naar binnen, tenzij dit op uitnodiging is.
- Ouders blijven buiten het schoolplein. 
- Ouders en personeel houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Personeel staat 's ochtends op het plein om de kinderen op te vangen. 
- Groepsdoorbrekende activiteiten mogen wel, aangezien er geen cohorting of andere restricties zijn voor de kinderen. 
- Wat betreft het halen en brengen van de kinderen op de opvang doet juf Lia nog apart bericht naar deze ouders. 

Deze regels blijven gelden totdat er wordt aangeven vanuit de overheid dat deze versoepeld of verscherpt moeten worden. 
We vinden dit natuurlijk ontzettend vervelend. Toch vertrouwen we op ieders medewerking aan boven genoemd beleid.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.

Hartelijke groet,
Tim Zasburg - directeur IKC de Skeakel