16 maart, IKC Raad IKC de Skeakel

IKC de Skeakel biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij zijn daarom voor onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samengevoegd tot een IKC-Raad. De Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum. Vanuit de ouders zitten Willy Boschma, Hessel Terpstra, Nynke van Dijk en Neely Bergsma in de Raad. Bart Godthelp, Petra Damstra en Jantien van Esveld-Idzenga zitten vanuit het personeel in de Raad. De IKC-Raad vergadert 5 keer per jaar. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over ons Kindcentrum kunt u de leden van de IKC Raad persoonlijk benaderen of mailen naar ikcr.skeakel@cbo-nwf.nl.