Buitenschoolse opvang

Voor alle scholen binnen CBO Noardwest Fryslân wordt de voor, na-, en tussenschoolse opvang geregeld door Stichting Kinderopvang Friesland. Leerlingen kunnen van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds op de opvang terecht. Natuurlijk is het ook mogelijk alleen tussen de middag op de opvang over te blijven.

Meer informatie vindt u op www.kinderopvangfriesland.nl of in de folder die op school beschikbaar is. Het telefoonnummer van de stichting is 0517-380680.