IKC de Skeakel, voor alle kinderen uit het dorp

IKC de Skeakel biedt ouders kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en een goede basisschool. Zo kunnen kinderen van 0 tot en met 13 jaar op ons kindcentrum terecht.

IKC de Skeakel toont u graag wat we uw kinderen en u te bieden hebben. Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken voor een bezoek? Bel of mail ons voor een afspraak.

Ons nummer is 0517 - 59 10 50.

deskeakel@cbo-nwf.nl

 

Christelijk, respectvol, positief

Op ons kindcentrum werken we vanuit christelijke waarden en normen. Daarbij vertellen we vaak verhalen uit de Bijbel.
Op ons kindcentrum staan we echter ook open voor kinderen met een andere, niet-christelijke achtergrond. Op de Skeakel hebben we respect voor elkaar. Die respectvolle, positieve houding dragen we graag over op de kinderen.

Ons kindcentrum aan de Skoalstrjitte

IKC de Skeakel vindt u in de Skoalstrjitte 14 in Sexbierum. Bij de herindeling van ons dorp is de toegang tot onze school al opgeknapt. Nu ook ons eigen gebouw een nieuw jasje heeft is het wachten op de realisatie van it Waad, ons dorpshuis en multifunctioneel centrum. Dat is een kwestie van tijd want Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum werkt er hard aan om de nieuwbouw daarvan voor elkaar te krijgen.

Bieb op school

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas.

Een prachtige nieuwe jas

In 2020 is het oude schoolgebouw volledig gestript en verbouwd. Hierdoor is er een modern kindcentrum ontstaan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Nieuw speelplein

Tijdens de renovatie is niet alleen het gebouw aangepakt. Ook het speelplein kreeg aandacht en is nu helemaal bij de tijd met nieuwe speeltoestellen.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Ons nummer is 0517 - 59 10 50.