IKC de Skeakel, voor alle kinderen uit het dorp en omgeving

IKC de Skeakel biedt ouders kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en een goede basisschool. Zo kunnen kinderen van 0 tot en met 13 jaar op ons kindcentrum terecht.

IKC de Skeakel toont u graag wat we uw kinderen en u te bieden hebben. Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken voor een bezoek? Bel of mail ons voor een afspraak.

Ons nummer is 0517 - 59 10 50.

deskeakel@cbo-nwf.nl

Hartelijke groet,
Tim Zasburg - directeur

 

Christelijk, respectvol, positief

Op ons kindcentrum werken we vanuit christelijke waarden en normen. Daarbij vertellen we vaak verhalen uit de Bijbel.
Op ons kindcentrum staan we echter ook open voor kinderen met een andere, niet-christelijke achtergrond. Op de Skeakel hebben we respect voor elkaar. Die respectvolle, positieve houding dragen we graag over op de kinderen.

Ons kindcentrum aan de Skoalstrjitte

IKC de Skeakel vindt u in de Skoalstrjitte 14 in Sexbierum. Bij de herindeling van ons dorp is de toegang tot onze school al opgeknapt. Nu ook ons eigen gebouw een nieuw jasje heeft is het wachten op de realisatie van it Waad, ons dorpshuis en multifunctioneel centrum. Dat is een kwestie van tijd want Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum werkt er hard aan om de nieuwbouw daarvan voor elkaar te krijgen.

Onlangs hebben we ook een filmpje gemaakt van onze IKC. Deze is hier te bekijken. 

Bieb op school

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas.

Buitenschoolse opvang

Op de Skeakel is de buitenschoolse opvang niet meer weg te denken: de werktijden van de ouders sluiten lang niet altijd aan op de lestijden van het onderwijs en dan is het fijn dat er opvang voor uw kind is. Voor en na schooltijd, én in de vakanties, zijn de kinderen welkom. Er zijn gemiddeld op een middag zo’n 17 kinderen, uit alle groepen van de school, en al deze kinderen spelen met elkaar in de gezellige groepsruimte, in het speellokaal en buiten op het plein. Er is altijd wel wat te doen bij ons. Om de zoveel weken hebben we een ander thema, bijvoorbeeld ‘landen’, ‘water’, ‘kunst’, ‘natuur’ of ‘kleuren’ en naar aanleiding daarvan wordt er iets leuks gemaakt of gedaan, naar eigen ideeën en eigen kunnen. En natuurlijk bedenken we ook zoveel mogelijk lekkere hapjes bij zo’n thema. (die we dan even later zelf opeten...!!) Maar niets hoeft! Als uw kind even liever wat anders gaat doen, mag dat altijd! De BSO staat vol met spelletjes en speelgoed; er is een poppenhoek, een bouwhoek, en een legotafel; buiten zijn er allemaal fietsjes en karretjes en natuurlijk een zandbak. En voor wie even in een Donald Duckje wil duiken, mag languit op de bank lezen. Vanzelfsprekend spelen uw kinderen altijd onder toezicht van de BSO-juffen! 

Kinderdagverblijf

In een prachtige, nieuwe ruimte zit het kinderdagverblijf van de Skeakel. Een groep met een warme huiselijke sfeer, waar een professioneel team van enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met een vast dagritme en geven de zorg die ouders van ons vragen, passend bij hun kind(eren). Want ieder kind is uniek! We zijn betrokken bij de gezinnen en vinden een warme overdracht bij het brengen en halen van de kinderen dan ook erg waardevol. Door middel van goede en open communicatie bouwen we aan een vertrouwensband, waardoor de ouders hun dierbaarste bezit met een gerust hart bij ons kunnen brengen en de kinderen graag bij ons komen spelen. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven. Groetjes! Berber, Annie, Lia en Ingrid

Voorschool/Peuter

 

Op de peutergroep van de Skeakel kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken en leren. Het is een veilige omgeving waar peuters vrij kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. De groepsruimte en de materialen bieden voldoende afwisseling en uitdaging voor elk kind, om zich op hun eigen tempo verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zorgen de peuterleidsters er aan de hand van afwisselende thema’s voor dat de peuters op veel verschillende gebieden speel- en leerervaringen opdoen. Vanaf de leeftijd van twee jaar mogen kinderen bij ons komen spelen. De eerste keer kan het best even spannend zijn, maar de meeste kinderen vinden het al snel ontzettend leuk. Daarnaast is het een goede opstap richting het basisonderwijs. Kom jij ook gezellig bij ons spelen? Groetjes, Sietske, Jantina en Lia

Walvissen, Flamingo's en Giraffen

 

Bij de kleuters op IKC de Skeakel werken we in 3 kleutergroepen, de Walvissen, Flamingo's en de Giraffen. 
De kinderen leren van en met elkaar. De leerkrachten werken veel samen. 
We werken in thema's waarbij de kinderen meedenken over wat ze willen leren en hoe we dat kunnen doen (inrichting hoeken, lesaanbod,etc.) 
Bij het leeraanbod maken we gebruik van Onderbouwd en Digikeuzebord. 
Wekelijks krijgen de kinderen gymles van de buurtsportcoach en we spelen regelmatig buiten. 
Groetjes, de kleuterjuffen

Groep 3

In groep 3 zitten 11 jongens en 12 meisjes, samen 23 kinderen. Het is een nieuwsgierige groep met kinderen die klaarstaan voor een uitdaging. Wij, juf Janny en juf AnneMarie, gaan dit schooljaar met de kinderen leren lezen met de letters en klanken. Soms gaat het lezen redelijk vanzelf, maar sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig. Het leren lezen vraagt veel van de kinderen. Elke dag oefenen we in het werkboek van Veilig leren lezen, met het klikklakboekje of de letterdoos. Voor de voorjaarsvakantie kennen de kinderen alle letters en klanken. Schrijven leren de kinderen in de werkboeken van Pennenstreken 2. Deze methode sluit aan op het Veilig leren lezen. Eerst schrijven we de letters los, aan het eind van het schooljaar leren de kinderen ‘aan elkaar ’schrijven. In groep 3 gaan de kinderen vooral rekenen tot 20. Ze leren o.a. tellen en de cijfers tot 20, de buurgetallen opnoemen, wat is meer en minder, plus- en minsommen. Ook gaan we in groep 3 leren splitsen. De kinderen maken ook een begin met rekenen met geld, meten, tijd (klokkijken) en ruimtelijk inzicht. Verder hebben wij elke ochtend, tot aan de herfstvakantie, een half uurtje buitenspelen en elke dinsdagmiddag een half uurtje extra buitenspelen. Op de donderdag hebben wij 45 minuten gymles van meester Marco. Tekenen en knutselen zijn ook heel belangrijk. De kinderen hebben een groot tekenboek en een klein tekenboek. Deze laatste mag in het vak en op momenten van klaar zijn met je schoolwerk mag/ kun je hierin tekenen. We leren dus heel veel, maar we maken ook plezier. Samen leren we hoe we moeten samenwerken en met elkaar omgaan.

Groep 4

Welkom in groep 4 – Een ‘kijkje’ in de klas. En dan zit je kind alweer in groep 4. Hij/zij heeft inmiddels leren lezen en is gewend aan een ‘schoolse’ manier van leren. Dit wil niet zeggen dat de kinderen alleen maar achter hun tafeltje de gehele dag naar de juf zitten te luisteren, want we leren ook veel door te doen. We starten de dag met lezen. Misschien wel het belangrijkste vak, want lezen komt bij alle vakgebieden weer terug. We werken vanaf groep 4 met de methode Estafette. Daarnaast wordt er dagelijks voorgelezen door de leerkracht en lezen de kinderen minimaal 15 minuten stil in hun eigen gekozen leesboek. Genoeg keuze in onze schoolbibliotheek. Na het lezen is het tijd voor rekenonderwijs. We werken met de werkboeken van Wereld In Getallen en het computerprogramma van WIG op de laptop. In groep 4 bouwen we verder op de onderdelen die in groep 3 aan bod zijn gekomen. We spreken ook wel van een rekenmuurtje. Eerst zorgen voor een goede basis zodat we hierop verder kunnen bouwen. Na een gezond tussendoortje, wat drinken en een kwartier buitenspelen is het tijd voor taal en spelling. We werken met de methodes Taal op maat en Spelling op maat. Bij Taal komen steeds andere thema’s aan bod waarbij onder andere de woordenschat wordt uitgebreid. Bij spelling werken we steeds aan verschillende woordcategorieën. Na de middagpauze is het tijd voor de lunch en leest de leerkracht voor. De middag staat onder andere in het teken van de vakken schrijven, Frysk, wereldoriëntatie, crea, gymnastiek, muziek en verkeer. Ook besteden we wekelijks tijd aan sociaal emotionele vorming met de verhalen en diverse spelvormen van de Kanjertraining.  

Groep 5

Hallo wij zijn groep 5 van IKC De Skeakel, onze groep bestaat uit 16 vrolijke jongens en meisjes. Onze leerkrachten zijn juf Wietske (maandag t/m dinsdag) en meester Tsjerk (woensdag t/m vrijdag). Naast ijverige werkers zijn wij bovenal een leuke, gezellige en opgewekte groep die het over het algemeen prima met elkaar kan vinden, zowel binnen als ook buiten het klaslokaal. Tijdens het schooljaar worden er ook verschillende evenementen georganiseerd. Vanzelfsprekend vinden wij leren ook erg belangrijk en zijn we veel bezig met rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast komen er nog verschillende andere vakken aan bod zoals: wereldoriëntatie, knutselen, muziek, tekenen, schrijven, Fries, Engels, ICT, verkeer en gymnastiek. Bij gymnastiek krijgen wij les van een vakdocent. Veel van deze vakken behandelen wij vanuit het boek. Ook wordt er tijdens verschillende lessen gebruik gemaakt van de eigen laptop. Bij rekenen bijvoorbeeld worden de lessen op de laptop aangeboden en de antwoorden hierop ingevoerd. Daarnaast worden er klassikaal ook thema's besproken die bijvoorbeeld op dat moment het nieuws bepalen. Door hier samen over te praten leren wij voor onszelf een mening te vormen en die te verwoorden binnen de groep. Hierbij leren wij van en met elkaar.
Groetjes, groep 5

Groep 6

Een dag in groep 6 begint door een begroeting bij de deur door juf Nanda of juf Marije. Juf Yldau is aan het begin van het schooljaar met zwangerschapsverlof en komt later dit schooljaar terug. Bij ons in de groep staat het rooster altijd op het bord. ‘s Ochtends kunnen de kinderen al zien wat ze die dag gaan doen en aan welke doelen we gaan werken. De ochtend starten wij altijd met lezen. Dit doen we zelfstandig, met een juf of met de groep. Daarna is de dagopening en kletsen we even over de dingen die bij de kinderen spelen. Hierna pakken we de laptop en gaan we rekenen. We krijgen instructie en werken op ons eigen niveau. Daarna hebben we de ochtendpauze, we eten dan onze pauzehap en er wordt voorgelezen uit een boek of we kijken een informatief filmpje. Daarna spelen we lekker buiten samen met de andere bovenbouwgroepen. Als we weer binnen komen doen we taal en spelling. Naast spelling, taal en rekenen zijn we ook bezig met executieve functies (taakgerichtheid, flexibiliteit, emotie-regulatie) en doe we tussendoor energizers. De middag verschilt van dag tot dag. Van nieuwsbegrip, wereldoriëntatie( aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer) tot tekenen en handvaardigheid. Op donderdagmiddag hebben we gymnastiek. Ook werken we aan een hechte groep met een fijne sfeer. Dit doen we door middel van de Kanjertraining, onze methode voor sociaal-emotionele vorming. Aan het eind van de dag bespreken we de dag en bekijken we of we de dag kunnen afsluiten met een leuke activiteit.

Groep 7

Een dag in groep 7 begint met een begroeting bij de deur door de leerkracht. Bij ons in de groep staat het rooster op het bord. 's Ochtends kunnen de kinderen al zien wat ze die dag gaan doen en aan welke doelen we gaan werken. De ochtend starten wij altijd met lezen. Een aantal kinderen leest dan met leerkracht. Daarna hebben we de dagopening en praten we met elkaar over verschillende (nieuws) onderwerpen. Rekenen doen we op de tablets, dit doet ieder op zijn eigen niveau. In de pauzes wordt er door veel kinderen gevoetbald en andere spelletjes samen gedaan. Naast spelling, taal en rekenen zijn we ook bezig met executieve functies (taakgerichtheid, flexibiliteit, emotie-regulatie). Voor de zaakvakken gebruiken we Blink waarbij de kinderen naast teksten lezen ook zelf onderzoeken gaan doen. Voor de toetsen van Wereldoriëntatie en Engels krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis We werken aan een hechte groep met een fijne sfeer. Dit doen we d.m.v. de methode Kanjertraining en door op het einde van de dag de dag te bespreken en af te sluiten met een leuke activiteit.

Groep 8

Groep 8 is een veelbewogen jaar met veel activiteiten, waarin de kinderen hun laatste schooljaar genieten. De kinderen krijgen les van meester Bart. De kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. We besteden veel aandacht aan het zelfstandig werken met dagtaken en door het geven van huiswerk. De kinderen leren eigenaar te worden van hun eigen leren en leren hierop te reflecteren. Het dagrooster is duidelijk met elke dag de lessen en doelen op het bord. Rekenen doen wij op de laptops en dit doet ieder op zijn eigen niveau. Wij werken in groep 8 met een klusjeslijst, ieder kind heeft zijn eigen taak. Naast de basisvakken rekenen/wiskunde, taal, spelling en lezen doen wij tijdens de middag ook veel samenwerkingsopdrachten en leren de kinderen plannen en organiseren. De wereldoriëntatievakken doen wij met leuke onderzoekslessen van Blinck Natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook doen regelmatig projecten, zoals bijvoorbeeld het landenthema: we leren dan de geschiedenis en de natuur over de landen. Wij doen in groep 8 veel aan groepsvorming tijdens de kanjertraining, Energizers tussen de lessen door en er heerst een positieve sfeer in de groep waarbij wij afsluiten met het bespreken van de dag en een leuke beloning. We doen ook veel leuke dingen in groep 8. Zo doen wij veel sportieve activiteiten, gaan wij aan het eind van het schooljaar gezellig met elkaar op Kamp en spelen wij een ster in de eindmusical!

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Ons nummer is 0517 - 59 10 50.