Identiteit
De basis voor ons onderwijs ligt bij de bijbel. Wij brengen kinderen bij dat respect, zorg voor elkaar en de wereld belangrijk zijn. Vanuit deze waarden en normen stimuleren en begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling. Zo groeien ze op tot sociale zelfstandige persoonlijkheden die met zelfvertrouwen de wereld in kunnen gaan.

De school is een plek die voor de kinderen eigen is of wordt. Een plek waar het veilig is, waar je jezelf kunt zijn en waar je gerespecteerd wordt. Ieder mens is uniek, en al deze unieke persoonlijkheden vormen samen een groep.

Onze school is een christelijke basisschool met de bijbel als inspiratiebron. Op de volgende drie peilers leggen wij accent:

Zonder relatie geen prestatie
Een goede relatie is belangrijk. Hierbij denken we aan de relatie tussen leerkracht en leerling, leerlingen onderling en leerkrachten onderling. Om dit te realiseren maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren en maatjes leren. Kinderen kunnen zo op een speelse manier leren dat ze deel uitmaken van een groep en dat ze verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen handelen. Door samen te werken worden sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en leerprestaties verbeterd.

Kinderen leren verschillend. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. In ons onderwijs spelen we optimaal in op die verschillen tussen kinderen. De Skeakel is een school waar kinderen de bij hen passende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied.

Er uit halen wat er in zit
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich op hetzelfde moment op dezelfde manier. Wij willen in hun onderwijs zorgen dat het kind ervaart iets te kunnen. Succesvolle leerervaringen worden heel belangrijk gevonden. Zo kunnen ze uitgroeien tot een zelfstandige en positief kritisch denkende mensen.

Verhalen uit de bijbel
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de heilige Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder mee ging naar Betlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen!