Kinderopvang

Met ingang van 1 oktober 2019 hoort de kinderopvang It Waednest (Kinderdagverblijf + Peuteropvang) bij onze locatie De Skeakel. Als alles volgens planning verloopt komen kinderopvang en onderwijs op 1 januari 2020 samen in het nieuwe gebouw van De Skeakel.
We zijn bezig met een nieuwe website. Op de nieuwe website kunt u alle informatie vinden over onze kinderopvang.
Wel kunt u de inspectierapporten van onze kinderopvang en bso vinden op deze pagina.
- Inspectie BSO
- Inspectie kinderopvang