School maatschappelijk werk
School maatschappelijk werk is voor alle scholen in de gemeente Franekeradeel, zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs. Maar wat is nu school maatschappelijk werk. Daarom een korte uitleg. Kinderen zijn hartstikke leuk, maar niet altijd. U als ouder/verzorger kan vragen hebben over uw kind, zorgen of problemen. Meestal kunt u dit zelf oplossen maar soms is dit erg lastig. Bijvoorbeeld:

 • Mijn kind wil niet luisteren
 • Mijn kind is agressief en druk
 • Mijn kind wordt gepest
 • Het gaat niet goed op school
 • Mijn kind is erg stil
 • Er is iets met mijn kind maar wat?
 • Moet ik me zorgen maken om mijn kind?
Een schoolmaatschappelijk werker gaat samen met u kijken naar uw situatie. De activiteiten van een school maatschappelijk werker zijn:

 • Samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is\
 • Samenwerking zoeken tussen school, ouders en kind
 • Doorverwijzing naar specialistische hulp
 • Kortdurende hulp door schoolmaatschappelijk werker
 • Ondersteuning bieden aan scholen
De hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis. Aanmelden kan via school (intern begeleider), ook kunt u zelf een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer.

Binnen de gemeente Franekeradeel wordt het schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd door Monique van den Broek. Monique van den Broek is op afspraak aanwezig op de Skeakel. Ouders, kinderen en leerkrachten hebben de gelegenheid om Monique te consulteren. U kunt een afspraak met haar maken.

Monique van den Broek
Gebiedsteammedewerker
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
m.vandenbroek@gebiedsteamfranekeradeel.nl
06-13968708


Passend Onderwijs
De schoolbesturen van het basisonderwijs in Friesland dragen gezamenlijk, in de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân, de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in Friesland. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende school.

Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel (SOP).